Δημόσιο

Δημόσιο
Θέση Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στο ΙΜΕΤ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών – ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης των παραπάνω Έργων, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν…

Δημόσιο
24 προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα…

Δημόσιο
Θέση μάγειρα στο Δήμο Μώλου Αγιου Κωνσταντίνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ…

Δημόσιο
6 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών (επίβλεψη εκσκαφών-ανασκαφή) Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων…

Δημόσιο
11 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πλήρωσης έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του N. 2190/1994…

Δημόσιο
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-∆.Ι.Ε.Κ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά…

Δημόσιο
Ολόκληρη η 4Κ/2016 για τις 52 θέσεις στο ΥΠΟΙΚ

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπι- στημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του…

Δημόσιο
44 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Αθήνας και Πειραιά

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σαράντα τεσσάρων (44) ατόµων ∆.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, εξάωρης ηµερήσιας απασχόλησης, χρονικής διάρκειας…

Δημόσιο
22 θέσεις γιατρών στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.προσκαλεί στο πλαίσιο της υπ’ αρ. Α2β/Γ.Π.58701/10-11-2016 απόφασης Υπουργού Υγείας, συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη…

Δημόσιο
6 προσλήψεις στο Δήμο Παπάγου Χολαργού

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι…

1 222 223 224 225 226 250