180 θέσεις εργασίας στην Τεχνολογία των Πληροφοριών & Επικοινωνιών στην ΕΕ

0

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον ακόλουθο γενικό διαγωνισμό:
EPSO/AD/331/16 — ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) (AD 7) στους ακόλουθους τομείς:

1. Ανάλυση δεδομένων και υπηρεσίες ΤΠ
2. Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή πληροφορική
3. Προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων (ERP)
4. Ασφάλεια των ΤΠΕ
5. Υποδομή ΤΠ
6. Διαχείριση χαρτοφυλακίων/προγραμμάτων ΤΠ και επιχειρηματική αρχιτεκτονική

Όσοι προσληφθούν μετά τον παρόντα διαγωνισμό θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, διάφορους τύπους καθηκόντων σύμφωνα με τον επιλεγέντα τομέα. Αυτά θα περιλαμβάνουν:
— την ευθύνη για την τρέχουσα λειτουργία των υπηρεσιών ΤΠΕ
— την εξεύρεση λύσεων ΤΠΕ για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών
— τον σχεδιασμό, την πρόταση και την εφαρμογή νέων στρατηγικών ΤΠΕ
— τη συμμετοχή σε επιτροπές και συνεδριάσεις με την ιδιότητα του τεχνικού ειδικού/εμπειρογνώμονα
— την προετοιμασία ενημερωτικών συνεδριάσεων, εκθέσεων και παρουσιάσεων.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu πριν από τις: 10 Ιανουαρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Ολόκληρη η προκήρυξη
Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ