Έρχονται 3.195 προσλήψεις μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2017 (αναλυτική λίστα)

0

Το αργότερο έως τα τέλη Ιανουαρίου καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής τους στις τρεις προκηρύξεις που εξέδωσε το ΑΣΕΠ στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου γα την κάλυψη 1.839 θέσεων τακτικού προσωπικού στην ΕΥΑΘ, το ΕΚΑΒ και Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Με την προκήρυξη 5Κ/2016 θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας 80 θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΤΕ-ΠΕ στην ΕΥΑΘ ( Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης).

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε για τις ημερομηνίες 10/1/2017-24/1/2017 ,ενώ η ταχυδρομική αποστολή σε συστημένο φάκελο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και της αίτησης σε εκτυπωμένη μορφή λήγει στις 30/1/2017.

Με την προκήρυξη 6Κ/2016 θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας 93 θέσεις τακτικού προσωπικού ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ.Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 12/1/2017-26/1/2017 και οι συστημένες ταχυδρομικά επιστολές στο ΑΣΕΠ με τα δικαιολογητικά έως 31/1/2017.

Με την προκήρυξη 7Κ/2016 θα καλυφθούν με σειρά προτεραιότητας 1666 θέσεις τακτικού προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Νοσοκομεία του ΕΣΥ.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους ηλεκτρονικά από 17/1/2017-31/1/2017 και να αποστείλουν συστημένα τις επιστολές τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ έως στις 6/2/2017.

Νέες προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ εντός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
Εκτός των παραπάνω προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων στο δημόσιο η αορίστου χρόνου σε ΔΕΚΟ των οποίων η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται, από πλευράς αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, εντός του Ιανουαρίου, το ΑΣΕΠ αναμένεται εντός του μήνα η το αργότερο εντός του Φεβρουαρίου να προχωρήσει σε νέες προκηρύξεις θέσεων εργασίας σε Υπουργεία και Οργανισμούς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα αναμένεται η έκδοση προκηρύξεων για 725 θέσεις όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε ειδικότητες Πληροφορικής, γραμματέων και επιμελητών Δικαστηρίων, 300 θέσεων στην ΕΥΔΑΠ και σε ειδικότητες εργατών,καταμετρητών, οδηγών γ’ κατηγορίας, πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων, οικονομολόγων κλπ, 76 θέσεων στον ΑΔΜΗΕ(Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας )σε ειδικότητες μηχανικών και χειριστών Πληροφορικής, 37 θέσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας(διοικητικοί υπάλληλοι στις κεντρικές υπηρεσίες και σε Οργανισμούς Λιμένων) και 218 θέσεων στην Υπηρεσία Ασύλου (Κεντρική Υπηρεσία,Περιφερειακά Γραφεία Λέσβου ,Αττικής,Σάμου,Χίου,Κω).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ