Λήγουν οι προθεσμίες για 106 μόνιμους σε ΤτΕ και ΑΔΜΗΕ

0

Συνεχίζεται εως τις 13/9 η διαδικασία αιτήσεων στην προκήρυξη10Κ/2017 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ανεξαρτητος Διαχειριστης Μεταφορας Ηλεκτρικης Ενεργειας – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ).

Σύμφωνα με την κατανομη των θέσεων θα απασχοληθούν: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί Αναλυτές-Προγραμματιστές 1, ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1, ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί 1, ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί 7, ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Αυτοματισμού 1, ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος 1, ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής 1, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 27, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 3 και ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών -Υποσταθμών 17.

Παράλληλα, εως την Παρασκευη 15/9 θα γίνονται δεκτές οι αιτησεις για 30 άτομα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Οι θέσεις στην προκηρυξη 11Κ/2017 κατανέμονται ως εξής: 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 1 ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών , 1 ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης, 16 ΔΕ Καταμετρητών και 11 ΔΕ Πιεστών-Λιθογράφων ή ΔΕ Λιθογράφων. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, ημέρας Τρίτης.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ