1.628 θέσεις μόνιμων και εποχικων στο Δημόσιο

0

«Καταιγίδα» αιτήσεων αναμένεται μέσα στους επόμενους δύο μήνες σε φορείς του Δημόσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μόνιμες και εποχικές προσλήψεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προκηρύξεις της ΕΥΔΑΠ για 300 θέσεις, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο άλλες δυο προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό.

Η πρώτη αφορά στην πρόσληψη 63 ατόμων στο υπουργείο Πολιτισμού και η δεύτερη 100 ατόμων υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς. Παράλληλα συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα οι αιτήσεις για 487 θέσεις μονίμων στο ΓΝ Παπαγεωργίου, ΟΑΕΔ, Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων, Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και ερευνών, Ιερα Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

335 εργασιακοί σύμβουλοι στον ΟΑΕΔ
Στην πρόσληψη 335 εργασικών συμβούλών θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ. Αναλυτικά θα προσληφθούν 305 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων), διακόσες είκοσι μία (221) θέσεις, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών), ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις και 30 ατομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι Ανέργων). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

53 μόνιμους σε 4 φορείς
Σε τέσσερις φορείς του Δημοσίου θα απορροφηθούν 53 μόνιμοι υπάλληλοι σύμφωνα με την προκήρυξη 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ. Το νέο προσωπικό θα προέρχεται από τις κατηγορίες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και θα εργαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιών Εσόδων, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας – ΑΕΜΥ Α.Ε., στο Ελληνικο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και ερευνων – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. και στην Ιερα Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Αναλυτικά θα γίνουν 48 προσλήψεις ΠΕ Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων Ακτινοδιαγνωστικής, Γενικής Ιατρικής, Ορθοπαιδικής, Παιδιατρικής, Οδοντιατρικής, ΠΕ Παιδοψυχιάτρων, ΠΕ Ψυχιάτρων, ΠΕ Λογοπεδικών και σε έλλειψη ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Ψυχολόγων. Τρεις προσλήψεις ΤΕ Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Διοικητικού/Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Νοσηλευτικής. Δύο προσλήψεις ΥΕ Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Διοικητικού (Γραμματέων) και ΔΕ Διοικητικού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2017.

99 θέσεις στο ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
Ξεκίνησε χτες η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ.». Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης είναι: 58 ΠΕ Νοσηλευτικής, 1 ΔΕ Βοηθων Φαρμακειων, 2 ΔΕ Γραμματεων, 20 ΔΕ Νοσηλευτικής, 6 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 2 ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων, 10 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ