Πέντε θέσεις εργασίας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

0

Στην πρόσληψη 5 ατόμων προχωρά ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Αναλυτικά:

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ανακοινωνει οτι θα προβεί στην σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση), πέντε (5) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨ (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.3812/2009.

Όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν, ανά ειδικότητά, τα ακόλουθα Αθλητικά Προγράμματα του Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. για την περίοδο 2017 – 2018 ήτοι:

Πρόγραμμα ¨Άθληση και Γυναίκα¨
Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία¨
Πρόγραμμα ¨Παιδί και Αθλητισμός¨
Πρόγραμμα ¨Άσκηση Ενηλίκων¨
Πρόγραμμα ¨Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία¨
Τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Να είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) :

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Αντισφαίριση

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Άρση Βαρών

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Κλασσικό Αθλητισμό

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Ενόργανη

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Κολύμβηση

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ