Τράπεζα Πειραιώς: Αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων – Eπιταχύνεται η μείωση των «κόκκινων» δανείων

0

Στα 558 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών της Τράπεζας Πειραιώς το τρίτο τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση κατά 8% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο (518 εκατ. ευρώ) και 5% με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για το 9μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 1.593 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 93% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 1.476 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, αυξημένα κατά 1% ετησίως.

Τα καθαρά έσοδα τόκων έφτασαν τα 431 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο, ελαφρά χαμηλότερα έναντι του 2ου 3μήνου (436 εκατ. ευρώ), με τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να έχει αντισταθμιστεί από τη μείωση ενεργητικού.

Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε: τo κόστος τους έπεσε στις 78 μ.β. κατά το 3ο τρίμηνο, από 86 μ.β. στο τελευταίο τρίμηνο του 2016, ενώ και η μειούμενη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου σταθεροποιήθηκε το 3ο τρίμηνο στο επίπεδο των 271 μ.β., με την Ελλάδα να καταγράφει ουσιαστική βελτίωση (274 μ.β. το 3ο τρίμηνο από 271 μ.β. το 2ο τρίμηνο).

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 54% σε τριμηνιαία βάση το 3ο τρίμηνο στα 127 εκατ. ευρώ, και στα 289 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, (+24% σε ετήσια βάση).

Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα προμηθειών έφθασαν τα 267 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 26%, κυρίως λόγω υψηλότερων προμηθειών από κάρτες, ενώ έσοδα προμηθειών 35 εκατ. ευρώ από ανανέωση συνεργασίας στο bankassurance καταγράφηκαν στο 3ο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν κατά το 3ο τρίμηνο στις 80 μ.β. από τις 51 μ.β. το 2ο τρίμηνο, με την Ελλάδα στις 81 μ.β. το 3ο τρίμηνο από 50 μ.β. το 2ο τρίμηνο.

Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €288 εκατ., μειωμένο κατά 4% έναντι του 3ου 3μήνου 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-10%). Σε τριμηνιαία βάση το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 1%.

Η μείωση των γενικών διοικητικών εξόδων σχετίζεται κυρίως με το περαιτέρω κλείσιμο καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς.

Κατά το 9μηνο τόσο τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, όσο και τα έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα σε ετήσια βάση (-7% και -2% αντίστοιχα). Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 9μηνο 2017 υποχώρησε στο 51% (49% το 3ο τρίμηνο) από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης μειώθηκε στο 48% στο 9μηνο (47% το 3ο τρίμηνο) από 54% στο 9μηνο πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 22% στα 294 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο πέρυσι, λόγω αύξησης των καθαρών εσόδων κατά 7% και μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 4%. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 288 εκατ. ευρώ έναντι 230 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 25%.

Στο 9μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16% στα 844 εκατ. ευρώ, και στην Ελλάδα κατά 19% στα 822 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους 77 εκατ. ευρώ πέρυσι από την πώληση ποσοστού στην VISA).

Οι προβλέψεις δανείων το 3ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε €312 εκατ. έναντι €259 εκατ. το 2ο τρίμηνο, με τον δείκτη κάλυψης NPE στο 46% (45% το 2ο τρίμηνο), και τον δείκτη κάλυψης NPL να αυξάνεται στο 70% (68% το 2ο τρίμηνο), ενώ αν περιληφθούν τα ενέχυρα οι δείκτες κάλυψης ΝPE και NPL ανήλθαν σε 95% και 112% αντίστοιχα. Το κόστος προβλέψεων του Ομίλου ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε στις 273 μ.β. στο 3ο τρίμηνο και στις 242 μ.β. στο 9μηνο.

Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά αρνητικό κατά €19 εκατ. στο 9μηνο, το οποίο οφείλεται στη ζημία €19 εκατ. το 3ο τρίμηνο.

Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρή ζημία ύψους €9 εκατ. στο 9μηνο, που εμπεριέχει ζημία €11 εκατ. το 3ο τρίμηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd σημείωσαν κατά το 9μηνο 2017 ζημίες €68 εκατ.

Ο δείκτης NPE στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ήταν στο 55%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 46%. Ο σχηματισμός νέων NPE προ διαγραφών κατά το 3ο τρίμηνο, στα -€0,3 δισ. ήταν ο καλύτερος που έχει σημειώσει ποτέ η Τράπεζα. Η Τράπεζα πέτυχε τον στόχο των NPE που έχει υποβάλει στον SSM για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ο δείκτης NPL μειώθηκε σε 36,2% τον Σεπτέμβριο 2017 (36,1% στην Ελλάδα) έναντι 37,1% του Ιουνίου 2017 για τον Όμιλο και 37,0% για την Ελλάδα.

Τo υπόλοιπο NPEs/NPLs μειώθηκε για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο. Η συνολική μείωσή τους τους τελευταίους 12 μήνες ήταν €2,5 δισ. / €3,3 δισ. αντίστοιχα, με το σύνολό τους να υποχωρεί στα €33,8 δισ. / €22,1 δισ. τον Σεπτέμβριο 2017. Ο σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 1ο τρίμηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο τόσο για το 2ο όσο και για το 3ο τρίμηνο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων 3μήνων του 2016, φτάνοντας τα -€0,5 δισ. Ο δείκτης κάλυψης NPL από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε στο 70% από 68% ένα χρόνο νωρίτερα.

Μεγάλου: «Υλοποιήσαμε τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»

Την ικανοποίησή του για την επίτευξη των στόχων σχετικά με τη μείωση των NPEs εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου.

Ο Χρήστος Μεγάλου δήλωσε τα εξής:

«Έπειτα από μια περίοδο αβεβαιότητας στην αρχή του έτους, η ελληνική οικονομία επανήλθε σε ανοδική τροχιά. Οι κύριοι δείκτες σε βασικούς τομείς της οικονομίας επιστρέφουν σε θετικό έδαφος και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 1% φέτος και το 2% το 2018, ενώ η αγορά εργασίας έχει αρχίσει να ανακάμπτει, με την ανεργία να υποχωρεί στο επίπεδο του 20% από τα υψηλά του 28%. Αυτές οι εξελίξεις τροφοδοτούν σταδιακά και την τραπεζική αγορά. 

Τηρώντας τη δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε τους στόχους μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που έχουμε συμφωνήσει με τις εποπτικές αρχές, πετύχαμε καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις τάσεις της αγοράς στη μείωση τόσο των NPΕs όσο και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs).

Τα NPEs, στο 3ο τρίμηνο 2017, μειώθηκαν κατά €0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €3,9 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015. Ο σχηματισμός νέων NPEs προ διαγραφών ήταν αρνητικός κατά €0,3 δισ. το 3ο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη τριμηνιαία επίδοση για τον Όμιλο μέχρι σήμερα. Τα NPLs του Ομίλου υποχώρησαν κατά €0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €5,8 δισ. από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου 2015, συντελώντας στη δραστική μείωση του δείκτη NPL στην Ελλάδα από 40% σε 36%, αντιστοίχως. Ο σχηματισμός νέων NPLs προ διαγραφών ήταν επίσης αρνητικός το 3ο τρίμηνο στα -€0,5 δισ.

Η θετική τάση στις εγχώριες καταθέσεις επιταχύνθηκε στο 3ο τρίμηνο 2017, με τριμηνιαία αύξηση καταθέσεων κατά €0,9 δισ. Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €2,5δισ. το 3ο τρίμηνο 2017 δηλαδή στα €7,8 δισ., και χαμηλότερα από €6 δισ. στα τέλη Νοεμβρίου, λόγω της περαιτέρω εισροής καταθέσεων και της πιο ενεργούς διατραπεζικής αγοράς repos. Τόσο ο δείκτης ELA προς ενεργητικό, όσο και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα της Τράπεζας Πειραιώς, είναι οι 2οι καλύτεροι στην αγορά.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση στα €844 εκατ. στο 9μηνο 2017, υποβοηθούμενα από την ισόρροπη αύξηση των καθαρών εσόδων και μείωση του κόστους κατά 5%. Οι βασικές πηγές τραπεζικών εσόδων, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, κατέγραψαν κατά το 3ο τρίμηνο 2017 ισχυρή αύξηση κατά 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2016. Η εντατικοποίηση των δράσεων μείωσης κόστους, οδήγησαν τον δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 48% κατά το 9μηνο του 2017 από 54% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Καθώς εντατικοποιήσαμε την προσπάθεια μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις παρέμειναν αυξημένες, με συνέπεια την οριακή ζημία -€19 εκατ. για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά την περίοδο του 9μήνου 2017.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2017, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου, τόσο με τη μεταβατική (ισχύουσα) μορφή όσο και με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, βελτιώθηκαν σε τριμηνιαία βάση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο στο 17,0% και 16,6% αντιστοίχως. 

Η πορεία μετασχηματισμού της Τράπεζας προχωράει με ταχύτητα και συνέπεια. Είμαστε προσηλωμένοι στη συνεπή εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου “Agenda 2020”, στοχεύοντας στην επιθετική μείωση των κινδύνων του ισολογισμού και στην ταχεία ομαλοποίηση.

Η βασική τραπεζική μας δραστηριότητα (“Piraeus Core Bank”) κατέγραψε κέρδη ύψους €311εκατ. το 9μηνο του 2017 και απόδοση ενεργητικού 1,1%, σηματοδοτώντας την ισχύ και τη δυναμική κερδοφορίας των δραστηριοτήτων μας μόλις ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου.

Η “Piraeus Core Bank” κατέγραψε συμπαγή χρηματοοικονομικά αποτελέσματα στο 9μηνο του 2017, συμπεριλαμβανομένων καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου NIM στις 309 μ.β. και εσόδων από προμήθειες προς ενεργητικό στις 87 μ.β. Το “Piraeus Legacy Unit” (“PLU”) συνέχισε να μειώνει το επίπεδο σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά €0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιταχύνει το ρυθμό αποεπένδυσης μη βασικών στοιχείων ενεργητικού και μελετάμε ενεργά το ενδεχόμενο μη οργανικών πρωτοβουλιών ομαλοποίησης του ισολογισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική μείωσης των κινδύνων.

Η ενδυναμωμένη διοικητική ομάδα της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του νέου επικεφαλής του PLU Γιώργου Γεωργακόπουλου, εργάζεται αδιάκοπα για την εφαρμογή του σχεδίου μας, επιτυγχάνοντας τις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς στόχους μας,  ενώ επιταχύνει την απομόχλευση του ισολογισμού μας.

Είναι ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για 2 συναλλαγές πώλησης NPE, μία για επιχειρηματικά και μία για καταναλωτικά δάνεια, συνολικού ύψους  περίπου €2δισ. Για το έτος 2017, δεσμευόμαστε για την εκπλήρωση των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετικό αποτέλεσμα».

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ