ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων ύψους 875 εκατ. ευρώ

0

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας θα προχωρήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στις 28 Φεβρουαρίου, με στόχο την άντληση 875 εκατ. ευρώ, αναφέρει το in.gr.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην
Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, σε αντίστοιχη δημοπρασία, το Δημόσιο άντλησε 813 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 1,13%. To επιτόκιο ήταν μειωμένο σε σχέση με τα επίπεδα του 1,65% στη δημοπρασία της 3ης Ιανουαρίου. Είχαν υποβληθεί συνολικές προσφορές ύψους 1,403 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,24 φορές.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ