20 θέσεις εργατών στο Δήμο Κοζάνης

0

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) εργατων, προς κάλυψη οικοδομικών και λοιπών εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία και στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ., ο αριθμός Μητρώου ΙΚΑ)

2) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Β. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Δ/νση: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1 ) μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (από Δευτέρα 16/04/2018 έως Παρασκευή 20/04/2018).

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Σοφία Θεοδωρίδου τηλ.24613 50424 .

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ