8 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλοννήσου

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα έξι [ 6 ] εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ και δυο (2) οδηγών αυτοκινήτου ΔΕ για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας του δήμου.

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ
6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία έξι ημερολογιακών (6) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του δήμου, και στους χώρους ανακοινώσεων του δήμου και του ΚΕΠ (ήτοι έως και 21-05-2018 ημέρα Δευτέρα), στο δημοτικό κατάστημα- γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού (κ. Αναγνώστου Νικόλαο Τηλ. 24243-50202) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ