20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

0

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινωνει την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ Νηπιαγωγών, έξι (6) ΠΕ Εικαστικών ή ΠΕ Θεατρολόγων, επτά (7) ΠΕ Δασκάλων ή Φιλολόγων και πέντε (5) ΠΕ Γυμναστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτ. & Κοινοτ. υπαλλήλων), να είναι υγιείς & αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από 25/05/2018 έως και 04/06/2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου (Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ