20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ανακοινωνει οτι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως πέντε (5) ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα Αύγουστο του έτους 2018, προκειµένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες και αριθµό ηµεροµισθίων:

  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2 
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ (ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗ∆ΕΣ) 4 
  • ΕΡΓΑΤΕΣ 7 
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 3 
  • ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 2 
  • ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 2 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από το ∆ήµο και να την υποβάλουν στο Τµήµα Προσωπικού, ∆ιοίκησης & Πρωτοκόλλου της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών έως 13-8-2018.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ