16 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τρικκαίων

0

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΕΞΙ (16) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και συγκεκριμένα για τις κάτωθι ειδικότητες:

  • 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄+Δ΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 6 ΥΕ Εργάτες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων
  • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή συντηρητές
  • 1 ΔΕ Χειριστές Μηχανήματος Έργου (JCB)
  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΣΑΡΩΘΡΟ)
  • 1 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 25/09/2018 μέχρι και 28/09/2018), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

Share.

Comments are closed.