Θέσεις εκπαιδευτών στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

0

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της υλοποίησης της ∆ράσης 3 του Έργου «I_do: Μια συµµαχία νέων για τη δηµιουργία ενεργών Ροµά πολιτών» µε τίτλο «Ανάπτυξη των ικανοτήτων νέων Ροµά ως “active players” (ενεργών συντελεστών) και νέων µη Ροµά εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως «key pro-actors” (βασικών υποστηρικτών τους), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για τη διεξαγωγή πιλοτικού προγράµµατος εκπαίδευσης για νεαρούς Ροµά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Προθεσµία καταθέσεως υποψηφιοτήτων : από τη δηµοσίευση της παρούσης µέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 µµ.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ