13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κομοτηνής

0

Πρόσληψη έως ∆εκατριών (13) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης ∆ιάρκειας περιόδου 2018 – 2019:

13 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποβολή δικαιολογητικών στα γραφεία της ∆.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. Γρ. Μαρασλή 4 (δίπλα στο ∆ηµοτικό κολυµβητήριο Κοµοτηνής), από τις 19-10-18 ηµέρα Παρασκευή µέχρι και τις 29-10-18 ηµέρα ∆ευτέρα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες..
Πληροφορίες: τηλ. 25310- 36783.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ