4 θέσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου

0

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 31/07/2019 με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019.

Η προκήρυξη και η αίτηση – έντυπο είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μαλεβιζίου (www.gazi.gov.gr). Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση, από 19/11/2018 έως 28/11/2018: Δήμος Μαλεβιζίου Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη Τ.Κ. 71414 Γάζι Ν. Ηρακλείου απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου υπόψη: Κασσαπάκη Σπυρ. ή Περπέρογλου Αικ. (τηλ. επικοινωνίας: 2813400687, 2813400623).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ