9 θέσεις στη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας

0

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη εννιά (9) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019, για τις εξής ειδικότητες:

9 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα της επιχείρησης www.kediflo.gr και να υποβάλλουν αίτηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας (Διεύθυνση: Πρώ η ν Σ τρ α τ ό π ε δ ο Τ ά γ αρ η, Τ.Κ. 53100, Φλώρι ν α », τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385044555, από 07:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φλώρινας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ