Θέση Πολιτικού μηχανικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

0

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας θέσης ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης, συμβουλευτικής και προώθησης καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://registry.ekt.gr.

Η αίτηση συμπληρώνεται διαδικτυακά και υποβάλλεται, αφού εισαχθούν ως συνημμένα αρχεία:

α. το βιογραφικό σημείωμα και

β. η υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο είτε σαρωμένη ολόκληρη σε μορφή pdf ή jpg είτε σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου (.odt ή .doc/.docx) με ενσωματωμένη σαρωμένη υπογραφή.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ