Στο στόχαστρο της Εφορίας ξανά τα Ακίνητα

0

Ανεβάζει στροφές με το καλημέρα του 2019 η φορολογική διοίκηση στο ελεγκτικό πεδίο.

Με στόχο την επίτευξη του στόχου του προϋπολογισμού για τα φορολογικά έσοδα από τα οποία εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό η υλοποίηση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αρχίσει να εκδίδει σειρά αποφάσεων για το σχεδιασμό και τη στόχευση των φορολογικών ελέγχων που θα πραγματοποιήσουν οι υπηρεσίες της.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2019 στον εντοπισμό ιδιοκτητών ακινήτων που φοροδιαφεύγουν και συγκεκριμένα:

-Δεν δηλώνουν εισόδημα από ενοίκια τα οποία εισπράττουν ή δηλώνουν εισόδημα χαμηλότερο από το πραγματικό.

-Πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ακινήτων επιχειρηματικού χαρακτήρα αλλά δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδημα στην εφορία, καθώς είτε δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην εφορία ή έχουν πραγματοποιήσει έναρξη και δεν δηλώνουν το σχετικό εισόδημα.

Βασικό μέσο εντοπισμού του εισοδήματος των ιδιοκτητών ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων θα είναι, όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων.

Μετά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών θα εντοπίζονται καταθέσεις ποσών από μισθώματα ή πωλήσεις ακινήτων που αποτελούν εισόδημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις των ελεγχόμενων. Σημειώνεται ότι θα μπουν στο ελεγκτικό στόχαστρο 500 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ αναφέρεται συγκεκριμένα ότι "στα φυσικά πρόσωπα, η φοροδιαφυγή εντοπίζεται κυρίως σε εισοδήματα από μισθώματα ή αγοραπωλησίες ακινήτων. Κύριο μέσο εντοπισμού αποτελεί η ανάλυση των τραπεζικών δεδομένων στο πλαίσιο των ως άνω ελέγχων.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλής, από τις υποθέσεις που θα ελεγχθούν εντός του 2019, το 70% θα αφορά υποθέσεις της τελευταίας 5ετίας.Ειδικά για αυτές τις υποθέσεις στο 25% η πρώτη ελεγκτική επαλήθευση θα αφορά το αν υπέβαλαν φορολογική δήλωση, ως όφειλαν, την τελευταία 5ετία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ θα προβλέπεται συνολικά η διενέργεια τουλάχιστον 200.000 φορολογικά και τελωνειακών ελέγχων από τους οποίους ξεχωρίζουν:

-τουλάχιστον 1.000 έλεγχοι σε υποθέσεις κατοικιών που εκμισθώνονται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιου διαμοιρασμού. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά κύριο λόγο με τη μέθοδο της "προσποίησης του πελάτη" προκειμένου να εντοπισθεί ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του εκμισθούμενου ακινήτου. Στη συνέχεια θα διαπιστωθεί αν ο φορολογούμενος έχει τηρήσει τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία, όπως είναι η εγγραφή στο σχετικό μητρώο και η υποβολή των δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης

-τουλάχιστον 3.000 ελέγχων σε κάθε είδους μεταβίβαση ακινήτων. Οι ελεγκτές θα ανοίξουν φακέλους (κυριολεκτικά διότι ακόμη οι μεταβιβάσεις ακινήτων γίνονται χειρόγραφα) μεταβίβασης ακινήτων προκειμένου να διαπιστώσουν αν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα. Σε αυτά περιλαμβάνεται η επαλήθευσης της αντικειμενικής αξίας στην οποία μεταβιβάστηκαν τα ακίνητα, η καταβολή του προβλεπόμενου φόρου, η τήρηση της υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για την μεταβίβαση κ.α.

Στη δίνη της Εφορίας και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

Φόρο εισοδήματος που θα υπολογιστεί με την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που τα εκμισθώνουν βραχυχρόνια μέσω ιντερνετικών πλατφορμών διαμοιρασμού.

Το σχετικό εισόδημα θα δηλωθεί στη φετινή φορολογική δήλωση και ο φόρος θα πληρωθεί με το εκκαθαριστικό σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, τους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

Ο φόρος εισοδήματος για το εισόδημα από Airbnb υπολογίζεται με βάση την εξής κλίμακα:

- Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με συντελεστή 15%.

- Για εισόδημα από 12.001 έως 35.000 ευρώ με συντελεστή 35% και

- για εισόδημα από 35.001 ευρώ και άνω με συντελεστή 45%.

Στο συνολικό εισόδημα επιβάλλεται και εισφορά αλληλεγγύης η οποία ανάλογα με το συνολικό ύψος του εισοδήματος του ιδιοκτήτη από όλες τις πηγές υπολογίζεται με συντελεστές από 2,2% έως 10%. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης γίνεται με βάση μια προοδευτική κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές:

- 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος,

- 2,2% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,

- 5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,

- 6,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ,

- 7,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,

- 9% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και

- 10% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Στο εισόδημα από μισθώσεις κατοικιών Airbnb δεν επιβάλλεται χαρτόσημο. Ωστόσο, στις περιπτώσεις υπενοικίασης κατοικιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εκμετάλλευσης κατοικιών μέσω Airbnb το μίσθωμα που καταβάλλει ο υπεκμισθωτής στον ιδιοκτήτη βαρύνεται με χαρτόσημο 3,6%.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα το 2018 από μισθώσεις Airbnb ύψους 15.000 ευρώ. Με το φετινό εκκαθαριστικό θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος ύψους 2.850 ευρώ. Επίσης θα κληθεί να πληρώσει και εισφορά αλληλεγγύης ύψους 66 ευρώ, δηλαδή συνολικά 2.916 ευρώ.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ