Η στροφή του ΔΝΤ για την πορεία των ελληνικών τραπεζών

0

Ένας μεγάλος «σύμμαχος» των Short επενδυτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εγκατέλειψε οριστικά την αμφισβήτηση των ελληνικών τραπεζών.

Αδυνατώντας πλέον το Ταμείο να αποτιμήσει σε μεγέθη τις «κεφαλαιακές ανάγκες» των ελληνικών τραπεζών – διότι ο επόπτης έχει προσφέρει τον απαιτούμενο χρόνο στις τράπεζες αλλά και τα «εργαλεία» (πρόταση ΤΧΣ-πρόταση της Τράπεζας Ελλάδος) – υπαναχωρεί απο τις θέσεις του, καθώς δεν αναφέρει καθόλου το ενδεχόμενο ανακεφαλαιοποίησης, αλλά απλώς σημειώνει την ενίσχυση των τραπεζών με τρόπους που δεν επηρεάζουν αρνητικά τους σημερινούς μετόχους, αναφέρει το newmoney.

Όπως αναφέρουν ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, το Ταμείο αναλύει τις τράπεζες με τον ίδιο τρόπο που αξιολογεί το χρέος, αλλά με ανάποδο τρόπο. Τονίζει ότι, το χρέος είναι βιώσιμο, ενω ουσιαστικά όλοι γνωρίζουν ότι έχει μετακυλίσει το πρόβλημα για το 2060.

Απο εκεί λοιπόν που το Ταμείο υποστήριζε ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται περί τα 10 δισ. ευρώ κεφάλαια για να λύσουν το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων, τώρα υποστηρίζει οτι οι τράπεζες μπορούν να εκδώσουν ομόλογα, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι έχουν ανακτήσει εκ νέου την δυνατότητα να στραφούν στις αγορές.

Με την νέα έκθεση του, που έχει τίτλο «Η ελληνική οικονομία βελτιώνεται, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις κλειδιά», οι εκπρόσωποι του Ταμείου αφού επισημαίνουν ότι, το κράτος χρειάζεται να φτιάξει το πρόβλημα των τραπεζών, προσθέτουν πως οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους εκδίδοντας ομόλογα.

«Στροφή» κατά 360 μοίρες – Απο υποστηρικτής των short στις εκδόσεις ομολόγων του 2019

Η θέση του Ταμείου αποτελεί μια στροφή κατά 360ο μοίρες στις θέσεις του για τις ελληνικές τράπεζες καθώς οι short επενδυτές είχαν το ΔΝΤ ως πρώτο στήριγμα όταν ξεκίνησαν τις ανοικτές θέσεις πώλησης στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές το 2016. Τότε το Ταμείο υποστήριζε ότι, οι ελληνικές τράπεζες χρήζουν ανακεφαλαιοποίησης ύψους 10 δισ. ευρώ.
Όπως είναι φυσικό η έκθεση του Ταμείου είχε γίνει «σημαία» στα επιχειρήματα των short επενδυτών, οι οποίοι ξεκίνησαν «επίθεση» στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2017. Τότε οι μετοχές είχαν σημειώσει μια μεγάλη πτώση απο τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου και άνοιξαν ουσιαστικά την μεγάλη συζήτηση για τα «κόκκινα» δάνεια.

Οι πιέσεις μάλιστα απο τα Hedge funds του Λονδίνου είχαν συνδεθεί απο αρκετούς ως ένας «μοχλός» των ξένων εταιρειών που διεκδικούσαν τις αγορές πακέτων κόκκινων δανείων απο τις ελληνικές τράπεζες. Η σύνδεση που γινόταν και συνεχίζει να γίνεται δεν ήταν άσχετη. Εφόσον, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονταν περισσότερα κεφάλαια για να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια, τότε οι τιμές των δανείων προς πώληση θα ήταν χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που είχαν οι τράπεζες στα βιβλία τους. Οι πιέσεις με τις ανοικτές πωλήσεις ήταν συνεχείς ώσπου ήλθε η ίδια η αγορά για να ανατρέψει την εικόνα που είχαν σχηματίσει οι short επενδυτές.

Η πρώτη μεγάλη πώληση του πακέτου Amoeba απο την Τράπεζα Πειραιώς σε μια τιμή πάνω απο το 30% της λογιστικής αξίας των δανείων, έκανε τους επενδυτές να αντιληφθούν ότι,υπάρχει αξία στα «κόκκινα» δάνεια.

Η πρώτη υπαναχώρηση του ΔΝΤ στα 1,9 δισ. ευρώ

Στην επόμενη έκθεση του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - βλέποντας την πρόοδο των ελληνικών τραπεζών καθώς ξεκίνησαν να επιτυγχάνουν τους στόχους που είχαν θέσει προς τον επόπτη- χαμήλωσε τις προβλέψεις σε σχέση με τις κεφαλαιακές ανάγκες. Τότε στην επόμενη έκθεση ανέφερε ότι, οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν 1,2-1,9 δισ. ευρώ και μάλιστα στο σκληρό σενάριο ( adverse ) της οικονομίας, όπου οι παράμετροι που είχαν τεθεί ήταν εξαιρετικά αρνητικές ( υψηλή ανεργία, πτώση εισοδημάτων, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, πτώση των τιμών των ακινήτων). Η επιτυχία των ελληνικών τραπεζών στα stress tests του 2018 και μια μεγάλη ακόμα πώληση πακέτου δανείων απο την Alpha Bank ( Jupiter ) στο 33,6% της ονομαστικής αξίας επιβεβαίωσε πως η αξία των δανείων στα βιβλία των ελληνικών τραπεζών ήταν υψηλότερη γι αυτό και οι επενδυτές προσέφεραν περισσότερα χρήματα απ όσο εκτιμούσε η αγορά.

Καμία ανακεφαλαιοποίηση το 2019

Στην σημερινή έκθεση του το ΔΝΤ αναγνωρίζει εκ προοιμίου ότι, η οικονομία βελτιώνεται, δεν υπάρχει καμία αναφορά για ενίσχυση κεφαλαίων απο τις ελληνικές τράπεζες. Το ΔΝΤ υπογραμμίζει όλες τις προτάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την μείωση των κόκκινων δανείων (τιτλοποιήσεις με το σχήμα APS – πρόταση της ΤτΕ) και ειδικότερα πως αυτές θα επιτευχθούν δίχως συνέπειες ( επιτόκια, προμήθειες ).

Αναγνωρίζοντας, όμως, ότι, η οικονομία θα βελτιώνεται ουσιαστικά το Ταμείο λέει προς όλους τους επενδυτές ότι, οι τράπεζες σιγά- σιγά θα ανακτήσουν την δυνατότητα να σημειώνουν έσοδα, άρα και να βρουν κεφάλαια για την μείωση των τραπεζικών ανοιγμάτων σε μονοψήφιο αριθμό μετά το 2021. Οι ελληνικές τράπεζες λοιπόν κατά το Ταμείο έχουν την ικανότητα να προσελκύσουν επενδυτές αρχικά με εκδόσεις ομολόγων.

Η επιστροφή του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, αλλά και η πρόσφατη αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών αποτελούν δυο επιχειρήματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει.

Share.

Comments are closed.