Πρόσληψη 6 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Νέας Σμύρνης

0

Γνωστοποιείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά έξι (6) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠ∆∆ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», που εδρεύει στην Νέα Σµύρνη, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Προγράµµατα Γυµναστικής» συνολικής διάρκειας έως (12) µήνες.

 

Share.

Comments are closed.