5 προσλήψεις στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

0

Το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, βάσει της υπ’ αριθ. 12/2019 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με 2μηνη σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικού αριθμού Πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα, χρονική διάρκεια:

  • 1 ΥΕ Καθαριστών/στριων (Εσωτερικών & εξωτερικών χώρων)
  • 2 ΥΕ Εργατών Κήπων
  • 2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τους, έως την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, ώρα 14:00, στα γραφεία του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Ρήγα Φεραίου, στο Βελεστίνο (Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 66 – ΤΚ 37500, ισόγεια αίθουσα Δημαρχείου Βελεστίνου, τηλ. 24253-50213). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share.

Comments are closed.