32 θέσεις εργασίας στον Αναπτυξιακό Συνδέσμο Δυτικής Αθήνας

0

Ο Γενικός Γραμματέας του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία απόφασης πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, στο πλαίσιο της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω – 2019, συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων, με τις εξής ειδικότητες:

  1. Τέσσερις (4) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας
  2. Ένας (1) Οδηγός με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  3. Εννέα (9) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Β΄Κατηγορίας
  4. Ένας (1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου – τύπου JCB – (Εκσκαφέας – Φορτωτής)
  5. Έντεκα (11) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
  6. Έξι (6) Απόφοιτοι ΙΕΚ με την ειδικότητα Ειδικού Δασικής Προστασίας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αντίστοιχη εμπειρία

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Να είναι Έλληνες πολίτες

Να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων, ήτοι από 22.05.2019 έως και 24.05.2019 στα γραφεία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), Εθνικής Αντιστάσεως 65, (πεζόδρομος Περιστερίου) 1ος όροφος, Γραφείο Προσωπικού, από 9:30 έως 14:30, τηλ. 210 5745826

Share.

Comments are closed.