Θέσεις βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Πλατανιά

0

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, (2) δύο ατόµων µε σύµβαση έως δύο µήνες , για το προσεχές διάστηµα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

2 TΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Πλατανιά στο Γεράνι Χανίων και ειδικότερα στην υπάλληλο του ∆ήµου Γιακουµάκη Βαρβάρα µέχρι την Τρίτη 18-6-2019.

Share.

Comments are closed.