11 προσλήψεις στο Δήμο Αβδήρων

0

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες έτους 2019 του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας-Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο μας, για την πυροπροστασία, ως εξής:

10 ΥΕ Εργατών

1 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

Share.

Comments are closed.