2 θέσεις στο Δήμο Κυθήρων

0

Πρόσληψη δύο ατόμων (2) με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την φύλαξη δασών, δασικών εκτάσεων, και τον καθαρισμό δημοτικών χώρων από χόρτα κτλ, για την πρόσληψη & αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο ως εξής :

  1. ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας : δύο (2) άτομα για την Δημοτική Ενότητα Κυθήρων

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Δεν απαιτούνται

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : τρεις (3) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Κυθήρων εντός πέντε (5 )  ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στο WWW.diavgeia.gor.gr.

Share.

Comments are closed.