Πότε απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για παροχή υπηρεσιών από δημοσίους υπαλλήλους

0

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου απαιτείται για την παροχή υπηρεσίες ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του δημοσίου ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη του, έπειτα από εξέταση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας σχετική υπόθεση και αντίστοιχο ερώτημα, τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου απάντησαν ομόφωνα ότι «για την παροχή έργου ή εργασίας με αμοιβή από υπάλληλο του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ. που διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λ.π.) απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ.Κ., καθόσον η τήρηση της διαγραφόμενης από το νόμο διαδικασίας είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι του αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία παρέχεται σε ιδιώτη εργοδότη ή στο Δημόσο ή σε δημόσιους φορείς (ν.π.δ.δ., ΟΤΑ κ.λ.π.)

Εκκρεμεί η αποδοχή της γνωμοδότησης.

Share.

Comments are closed.