ΣΕΒ

Ειδήσεις Σε συνδυασμό με μείωση του αφορολόγητου ορίου

Ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του, καλύπτοντας θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται χαμηλότερου επιπέδου προσόντα, ενώ ταυτόχρονα οι…

1 2 3 4