Προσλήψεις

Δημόσιο
11 θέσεις εργασάις στον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ δημοσίευσε δύο προκηρύξεις για τη Διεύθυνση Περιφέρεια Νησιών και και τον Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Υποτομέα Δυτικών Κυκλάδων Η ημερομηνία…

Δημόσιο
5 προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων. 1 ΔΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ…

Δημόσιο
Προσλήψεις στη ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ

Σε νέες προσλήψεις προχωρά η ΔΕΗ μέσω ΑΣΕΠ. Ειδικότερα, ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή…

Δημόσιο
18 θέσεις στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό (Θεσσαλονίκη)

Το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο Οικογενειακή φροντίδα δεκαέξι ιό ανήλικων κακοποιημένων παιδιών και προετοιμασία εκπαίδευση αναδοχών οικογενειών με κωδικό ΟΠΣ…

Δημόσιο
11 θέσεις στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από τις 124/2019 & 210/2019, αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…

Δημόσιο
3 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση…

Δημόσιο
220 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την…

1 2 3 267