Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα τηλεκατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής θα έχουν 2.500 πολίτες. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό να ανταποκριθεί στους στόχους που…

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν μαθήματα τηλεκατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής θα έχουν 2.500 πολίτες. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με…

Στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τις μεγάλες αγορές εξερχόμενου τουρισμού της Ευρώπης η Ελλάδα, παρά το ανταγωνιστικό μειονέκτημα της χώρας ότι οι περισσότεροι…


Technical Summary Widget Powered by Investing.com

Powered by Investing.com