ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στο 9,1% αυξήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας από 5,9%…