Δημόσιο

Δημόσιο
Θέσεις εργασίας στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Θέσεις για μηχανικούς προσφέρει αυτην την περιοδο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).Αναλυτικά ζητούνται: 6 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοι και Μηχανικοι Υπολογιστών ή Πτυχιούχοι Πληροφορικής ή…

Δημόσιο
Πρόσληψη Τεχνολόγου Ακτινολόγου στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στα πλαίσια της ανάγκης κλινικό-εργαστηριακής διερεύνησης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με…

Δημόσιο
15 προσλήψεις στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Δήμου Περιστερίου

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως…

Δημόσιο
4 θέσεις εργασίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…

Δημόσιο
Πρόσληψη Τεχνολόγου Ακτινολόγου στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τομέας Μεταβολικών Νοσημάτων των Οστών και Μεταβολισμού Μετάλλων στα πλαίσια της ανάγκης κλινικό-εργαστηριακής διερεύνησης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και παρακολούθησης παιδιών με…

Δημόσιο
15 προσλήψεις Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Δήμου Περιστερίου

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως…

Δημόσιο
13 προσλήψεις στον ΕΛΓΟ Δημητρα

O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινωνει την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ΄ – Εντεταλμένος Ερευνητής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2019.

Δημόσιο
Τρείς θέσεις εργασίας στο Δ. Προσοτσάνης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Προσοτσάνης,…

Δημόσιο
4 θεσεις εργασίας στη ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής. Οι…

Δημόσιο
Θέσεις εργασίας στη Δράμα

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την…

1 2 3 4 5 239