Δημόσιο

Δημόσιο
40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννίνων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» (Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.) ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με…

Δημόσιο
31 προσλήψεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. προσκαλεί ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως…

Δημόσιο
13 προσλήψεις στο Δήμο Ελευσίνας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύ,βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ(ΕΩΣ…

Δημόσιο
Προσλήψεις στο ΑΣΕΠ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, με 5ωρη ημερήσια απασχόληση, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων,…

Δημόσιο
10 Θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο Σπάρτης

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας [επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών…

Δημόσιο
ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα 103 θέσεις εργασίας στην ΕΥΔΑΠ (4Κ/2018)

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/τ.ΑΣΕΠ/12-4-2018)για την πλήρωση με σειρά Προτεραιότητας εκατόν τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου…

Δημόσιο
Έως τις 26 Αυγούστου οι αιτήσεις για τις θέσεις Ειδικών Φρουρών

Έως τις 26 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως στο οικείο αστυνομικό Τμήμα για τις 1.500 θέσεις Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) Στην προκήρυξη αναφέρεται…

Δημόσιο
ΑΣΕΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα προσωρινά αποτελέσματατης Προκήρυξης 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, ενενήντα επτά (97) θέσεων…

Δημόσιο
θέσεις διοικητικού προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ) προκειμένου να αντιμετωπίσει  ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει και προκηρύσσει θέσεις υπαλλήλων ως εξής: Α.– Τομέας Υγείας και Περίθαλψης…

Δημόσιο
Πρόσληψη Βιολόγου στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, που εδρεύει στην…

Δημόσιο
Προσλήψεις στη Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Η Σχολή Αστυφυλάκων / Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών Ρεθύμνου προκηρύσσει προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – αναπληρωματικών) στα ακόλουθα μαθήματα: Όσοι/-ες επιθυμούν…

Δημόσιο
1.031 εποχικές προσλήψεις μέσα στον Αύγουστο

Μέσα στον Αυγουστο θα γίνουν με διαδικασίες εξπρές 1.031 εποχικές προσλήψεις σε φορείς όπως δημοι, ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κ.α.…

1 2 3 4 5 226