Ανακοινώσεις ΧΑΑ

Ανακοινώσεις ΧΑΑ
Attica Bank: Αγορά 20.000 μετοχών από τον Ιωάννη Ιωαννίδη

Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι στις 4/2/2016, o κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός ∆ιευθυντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Λιανικής, Επιχειρηματικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας, προέβη σε…