Ανοίγουν 50 θέσεις εργασίας στο Περιστέρι

0

Ο Δήμος Περιστερίου εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες κυρίως για τους καλοκαιρινούς μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/2007
• είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
• δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών
• δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων (JCB)
• δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
• δεκαέξι (16) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κήπων

H προκήρυξη θα δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες.

Share.

Comments are closed.