21 προσλήψεις στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

0

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-839

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-841

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για για μία (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-842.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, στο Ι.Π.&Τ, με Αρ.Πρωτ. 015/2018-849

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, στο Ι.Π.&Τ με Αρ.Πρωτ. 015/2018-850

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) με Αρ.Πρωτ. 015/2018-851

Τρείς (3) θέσεις Εξωτερικών συνεργατών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δ», με Αρ. Πρωτ 015/2018-852

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-855

Προκήρυξη για την για την πρόσληψη μεταδιδακτορικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-857

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-859

Προκήρυξη για την πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη (Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας) με Αρ. Πρωτ. : 015/2018-835

Δύο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (Ι.Ν.Ν.)

Μία (1) θέση Εξωτερ. Επιστημ. Συνεργάτη στο Ινστιτούτο ΠΛηροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, με Αρ. Πρ.015/2018-799

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο Ι.Ν.Ν με Αρ. Πρωτ. 015/2018-807

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο ΕΚΕΦΕ «Δ» με Αρ. Πρ.015/2018-796

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ