5 προσλήψεις στο Δήμο Παιονίας

0

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 92/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ’αριθμ.πρωτ. :5494/31- 05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη των κατεπειγουσών , εποχικών αναγκών της ,χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες , για τις εξής ειδικότητες και τα κύρια προσόντα:

2 Γυμναστής ΠΕ
2 Ναυαγοσώστης ΔΕ
1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας (Δ/νση: Ευρωπός, τηλ: 23433 50614-50633) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας , στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Παιονίας στο Πολύκαστρο και στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας της Επιχείρησης στον Ευρωπό (ημερομηνία ανάρτησης : 13/06/2018).

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ