Θέσεις εργασίας για άτομα με προβλήματα όρασης σε υπηρεσίες του Δημοσίου

0
Στην πρόσληψη τυφλών συμπολιτών θα προχωρήσει το υπουργείο Εσωτερικών για την ειδικότητα ΔΕ τηλεφωνητών σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών οι φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.

Επιπροσθέτως, ορίζεται ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Το ΥΠΕΣ καλεί να ενημερωσουν οι φορεός του δημοσίου το αργότερο μέχρι τις 06/07/2018, για τις κενές θέσεις τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών που έχετε.

Στην περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, θα πρέπει να προβούν στην υποβολή αιτήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280/28-12-2006),όπως ισχύει,(υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, καθώς και βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων), προκειμένου η Υπηρεσία να προωθήσει στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280/28-12-2006), όπως ισχύει, σχέδιο απόφασης για την έγκριση των εν λόγω προσλήψεων.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ