14 Προσλήψεις στο Δήμο Βόλβης

0

Ο Δήμος Βόλβης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων, προς κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με χρονική περίοδο:

14 Ομαδάρχες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας ή φωτοτυπία αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
Φωτοτυπία αριθμού μητρώου Ι.Κ.Α. (ΕΦΚΑ)
Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας
Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας
Βεβαίωση ανεργίας
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Παιδικής Εξοχής Σταυρού (Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397021070) μέχρι και τις 13 Ιουλίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 08:30-13:30.

Share.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ