1575 άτομα στο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

0

Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS» ανακοινώνει την πρόσληψη 1575 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνιου, διάρκειας 18 μηνών, με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών.

Πληροφορίες: τηλ. 210 5212012, 210 5212073, 210 5212822

Share.

Comments are closed.