Προσλήψεις 5 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου

0

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 6 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΥΜΒΟΥ ΚΑΣΤΑ» της Πράξης «Στερέωση, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών».

Share.

Comments are closed.