ΣτΕ: Παράνομη η είσπραξη τελών φωτισμού για τη λίμνη Μαραθώνα και Αττική Οδό από τους Δήμους

0

Παράνομη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η  υπέρογκη διεκδίκηση φόρων και τελών καθαριότητας και φωτισμού από τους Δήμους Μαραθώνα και Ασπροπύργου. Συγκεκριμένα, για τη φωταγώγηση της λίμνης του Μαραθώνα ο ομώνυμος Δήμος ζήτησε από την ΕΥΔΑΠ να καταβάλει 2.320.000 ευρώ για φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και ο Δήμος Ασπροπύργου ζήτησε για τέλη καθαριότητας και φωτισμού από τη εταιρεία Αττική Οδός 41,6 εκατ. ευρώ για τη φωταγώγηση του αυτοκινητόδρομου στο μήκος που διέρχεται από τον εν λόγω Δήμο, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας όχι μόνο είχε αντίθετη γνώμη, αλλά υποχρέωσε το Δήμο Ασπροπύργου να επιστρέψει –και μάλιστα έντοκα- το ποσό των τελών που είχε ήδη εισπράξει, αναφέρει το newmoney.

Ο Δήμος Μαραθώνα για τα έτη 2002 έως 2005 και το έτος 2007 επέβαλε σε βάρος της ΕΥΔΑΠ φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ύψους 2.320.000 ευρώ (μαζί με τα ισόποσα πρόστιμα που επιβλήθηκαν) για όλη την έκταση των 93.050.000 τ.μ. που καταλαμβάνει ο υδάτινο όγκος της λίμνης.

Παράλληλα, ο Δήμος Ασπροπύργου επέβαλε στην Αττική Οδό τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την 9ετία 2002-2010 το ποσό των 41,6 εκατ. ευρώ (μαζί και πάλι με τα ισόποσα πρόστιμα που επιβλήθηκαν) για το φωταγώγηση και την καθαριότητα τόσο του αυτοκινητόδρομου που διέρχεται μέσα στα διοικητικά όρια του εν λόγω Δήμου, όσο και για τους στεγασμένους σταθμούς διοδίων, όπως και για μη στεγασμένο χώρο 350.000 τ.μ. που έχει η εταιρεία.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ με 4 αποφάσεις του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Ειρήνη Σαρπ και εισηγήτρια η πάρεδρος Ειρήνη Σταυρουλάκη) απέρριψε αντίστοιχες αιτήσεις του Δήμου Μαραθώνα με τις οποίες ζητούσε να αναιρεθούν οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που είχαν δικαιώσει την ΕΥΔΑΠ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι δεν νοείται η επιβολή του επίμαχου φόρου σε κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, όμως οι κοινόχρηστοι χώροι, ακόμα και εάν έχουν ακίνητα, δεν υπάγονται στον ένδικο φόρο καθώς αποσκοπούν προς εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Και εν όψει του σκοπού που εξυπηρετούν δεν αποτελούν ιδιωτικά ακίνητα.

Λίμνη Μαραθώνα

Η λίμνη του Μαραθώνα, κατά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 966), αποτελεί «πράγμα εκτός συναλλαγής, προορισμένο για την εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού συνισταμένου στην εξασφάλιση της παροχής του αναγκαίου για την επιβίωση του ανθρώπου πόσιμου νερού».

Συνεπώς, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η λίμνη του Μαραθώνα «δεν αποτελεί χώρο, του οποίου η έκταση μπορεί να υπολογισθεί για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων» και έτσι μη νομίμως η έκταση της εν λόγω λίμνης υπήχθη στον επίμαχο φόρο.

Αττική Οδός

Ο Δήμος Ασπροπύργου από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών είχε δικαιωθεί κρίνοντας ότι νόμιμα και ορθά επιβλήθηκαν σε βάρος της επίμαχης εταιρείας τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Όμως, το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ (Β΄) με την ίδια πρόεδρο, αλλά με εισηγήτρια την πάρεδρο Κωνσταντίνα Λαζαράκη, αναίρεσε τις εφετειακές αποφάσεις που δικαίωσαν το Δήμο Ασπροπύργου.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί της εν λόγω εταιρείας και αναίρεσε τις εφετειακές αποφάσεις κρίνοντας ότι τα τέλη ύψους 41,6 εκατ. ευρώ μη νομίμως καταλογίσθηκαν και διέταξε την επιστροφή των καταβληθέντων τελών καθαριότητας και φωτισμού εντόκως με επιτόκιο 6% από την ημέρα καταβολής τους.

Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι «ως χρήσις των ακινήτων επαγομένη εις υποχρέωσιν καταβολής τέλους καθαριότητας νοείται η χρήσις ιδιωτικού ακινήτου υπό του κυρίου, νομέως ή κατόχου αυτού». Και προσθέτει: «Όθεν ο προς την άσκησιν ωρισμένης επιχειρήσεως χρησιμοποιών κοινόχρηστον χώρον του Δήμου δεν υπόκειται εκ του λόγου τούτου εις καταβολήν τέλους καθαριότητος».

Η Αττική Οδός υποστήριξε και έγινε δεκτό ότι δεν είναι νόμιμη η επιβολή των επίμαχων τελών επί κοινοχρήστου ακινήτου, δηλαδή επί του οδοστρώματος και των εγκαταστάσεων του αυτοκινητόδρομου, ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί από το σύνολο αδιακρίτως των διοικουμένων πολιτών. Ακόμη, επισήμανε η εν λόγω εταιρεία ότι επί του αυτοκινητόδρομο έχει την ιδιότητα του παραχωρησιούχου του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει σύμβασης παραχώρησης η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2445/1996.

Share.

Comments are closed.