Πρόσληψη στη ΜΚΟ Εqual Society

0

Ζητείται Στέλεχος τμήματος ανάπτυξης και υλοποίησης προγραμμάτων

Θέση πλήρους απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 • Εντοπίζει προσκλήσεις επιχορήγησης και χρηματοδότησης από ιδιωτικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Διαχείριση , παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων.
 • Εξασφαλίζει την έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων προόδου.
 • Συμβάλλει στη σύνταξη νέων προτάσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Προϋπηρεσία στη διαχείριση και επίβλεψη έργων και στην εργασιακή συμβουλευτική κατά προτίμηση σε κοινωνικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Ικανότητα συνεργασίας
 • Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο Β2)
 • Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@equalsociety.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών έως 22 Ιουλίου 2019.

Share.

Comments are closed.