4 προσλήψεις στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

0

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών για την πυρασφάλεια του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων:

Υ.Ε.-Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Οροπεδίου (Δ/νση: Τζερμιάδων Οροπεδίου Λασιθίου Τηλ. 2844340157), και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ.Αποστολάκη Εμμανουήλ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Share.

Comments are closed.