Μετάταξη υπαλλήλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

0

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 54952/3.9.2019 Ανακοίνωσης- Πρόσκλησης για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων.

Share.

Comments are closed.