Θέση Οικονομολόγου για 18 μήνες στην Π. Νοτίου Αιγαίου

0

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε. N.A. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας που εδρεύει στον Δήμο Ρόδου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «RECREATE – REinforce Competitiveness of REgionAl Transport SMEs», του προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE, συνολικής διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι και την λήξη του έργου (31/12/2022) .

Share.

Comments are closed.