2 Προσλήψεις στο Δήμο Χαλκηδόνος

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου
Χαλκηδόνος.

Ειδικότητες: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Share.

Comments are closed.