Τι ισχύει για την ειδική άδεια αιμοδοσίας στο Δημόσιο

0

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 παρ. 5 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), ο υπάλληλος ο οποίος, ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο υπάλληλος ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας από την υπηρεσία του, με πλήρεις αποδοχές, δύο ημερών.

Επισημαίνεται ότι, η συγκεκριμένη ειδική άδεια αναγνωρίζεται αδιακρίτως τόσο υπαλλήλους που απασχολούνται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ με σχέση δημοσίου δικαίου όσο και με αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ).

Share.

Comments are closed.