6 προσλήψεις στο Δήμο Σκύδρας

0

Ο Δήμος Σκύδρας  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ,συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας των οδών και του πρασίνου καθώς και της καθαριότητας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λιποχωρίου , ως εξής :

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Οδοκαθαριστές)

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, Σκύδρα) στην αρμόδια υπάλληλο κα Σεμερτσίδου Νικολέτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ έως 13.30 μμ . Τηλ:2381351827-6 . Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημέρας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 29/1/2020 έως και 31/01/2020.

Share.

Comments are closed.