17 θέσεις εργασίας στο δήμο Πύργου

0

Την πρόσληψη 17 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Πύργου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27 131 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ.

Share.

Comments are closed.