Τα κριτήρια για 2.909 προσλήψεις στους δήμους

0

 

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έκδοση της προκήρυξης για την ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με μόνιμο προσωπικό.

Η δημοσιοποίηση του διαγωνισμού καθυστέρησε λόγω συνεννοήσεων του ΑΣΕΠ με το υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα της εντοπιότητας σε συνδυασμό με την ειδική εμπειρία.

Δυνατότητα συμμετοχής στην πανελλαδική προκήρυξη θα έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, και Γυμνασίου.

Οι ειδικότητες

ΠΕ - ΤΕ, ΔΕ Νοσηλευτές

ΠΕ - ΤΕ Kοινωνικοί επιστήμονες

ΠΕ - ΤΕ, ΔΕ Διοικητικοί

ΠΕ Ψυχολόγοι

ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό

ΔΕ Οδηγοί

Σημειώστε τα κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία, καθένα από τα οποία αποδίδει κρίσιμα μόρια:

Κατηγορία ΠΕ – ΤΕ

Βαθμός πτυχίου

Δεύτερος τίτλος σπουδών

Διδακτορικό – μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης

Διδακτορικό – μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο

Εμπειρία (απλή ή ειδική)

Γνώση ξένων γλωσσών

Εντοπιότητα

Κατηγορία ΔΕ

Βαθμός απολυτηρίου ή διπλώματος

Δεύτερος τίτλος σπουδών ή δίπλωμα ΟΕΕΚ

Εμπειρία (απλή ή ειδική)

Γνώση ξένων γλωσσών

Εντοπιότητα

Κατηγορία ΥΕ

Αριθμός τέκνων (ανήλικα, τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας)

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία (απλή ή ειδική)

Ηλικία

Εντοπιότητα

Share.

Comments are closed.